BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 28 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 14.08. 2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pawłowska
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 27 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 7.08.2019 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa wg projektu nowego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Mieszka I (Park im. 3 Dywizji Piechoty).
  2. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa i remont istniejącego budynku toalety publicznej "przy Molo" w Kołobrzegu".
 3. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg.
 4. Sprawy BK
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały oraz podpisała wniosek w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta Kołobrzeg zaakceptowała projekt uchwały oraz podpisała wniosek w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kołobrzeg.
 5. Sprawy D
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała sprawozdania za I półrocze 2019 r. w trybie uchwały Nr XXX/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2017 r. poz. 3470).