BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 27 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 7.08. 2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pawłowska
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański

 1. Przyjęcie protokołu Nr 26 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 30.07.2019 r.
 2. Sprawy BZ.
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws ponownego wyboru oferty na zadanie: "Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część II.
  2. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją o unieważnionym zamówieniu publicznym na zadanie: "Budowa wiaty magazynowo - sprzętowej w Kołobrzegu w ramach zadania "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym".
  3. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Basztowej w Kołobrzegu".
 3. Sprawy GN.
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na najem lokalu użytkowego (garażu) położonego na działce nr 173/7 obr. 12 o powierzchni 21m2 położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego, na rzecz osoby wskazanej we wniosku.
  2. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na obniżenie stawki czynszu dzierżawnego za grunt z przeznaczeniem pod ekspozycję towaru przy ul. Lipowej w Kołobrzegu.
  3. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na wszczęcie postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości nr 4/360, obręb 8 położonej w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej.
  4. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż części działki nr 4/243 obręb 8 położonej w Kołobrzegu przy ul. Grodzieńskiej.
  5. Prezydent Miasta Kołobrzeg wyraziła zgodę na podział działek nr 66/3, 67, 55/14 obręb 11, położonych w Kołobrzegu przy ul. Szpitalnej i Młyńskiej zgodnie z załączoną koncepcją i wszczęcie procedury sprzedaży wydzielonej części nieruchomości wraz z działkami nr 66/4 i 66/ obręb 11 na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
  6. Prezydent Miasta zaakceptowała wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży - lokal nr 10, położonej przy Placu 18-go Marca 5 w Kołobrzegu.
  7. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na ogłoszenie przetargu na dzierżawę działki nr 74/1 oraz działki nr 75 położonych w obrębie 12 przy ul. Okopowej w Kołobrzegu, na okres 3 lat.
  8. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na wykup bądź dzierżawę części działki nr 4/332 obręb 8.
  9. Prezydent Miasta w sprawie nowej lokalizacji Cmentarza Komunalnego poleciła wstrzymać działania w miejscowości Bezpraw. Rozpocząć prace dot. poszerzenia Cmentarza Komunalnego na nieruchomości przy ul. Witosa.
 4. Sprawy WŚiO.
  1. Prezydent Miasta zatwierdziła zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/19 w sprawie powołania Komisji ds. Drzewostanu na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
 5. Sprawy EKS.
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna".
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta.
 6. Sprawy PU.
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 14/19 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu.
 7. Sprawy WZK.
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie utworzenia "Formacji ratownictwa wodnego" w Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu.
 8. Sprawy BPM.
  1. Prezydent Miasta przyjęła Układ wykonawczy uchwał podjętych na XII sesji Rady Miasta Kołobrzeg w dniu 2 sierpnia 2019 r.
   1. UCHWAŁA NR XII/149/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/136/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. (SK, FN)
 9. Sprawy różne.
  1. Kolegium poruszono temat bytowania zwierzyny dzikiej w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg oraz temat sprzedaży mieszkań z bonifikatą.