BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Posiedzenie będzie się składało z dwóch części:

  • Pierwsza część wyjazdowa, godz.11:00, miejsce - RIPOK Korzyścienko
  • Druga część, godz. 12:30, miejsce – sala posiedzeń Komisji, Ratusz pokój nr 43, ul. Armii Krajowej 12.

Proponowany porządek obrad:

  • Wizytacja Instalacji RIPOK Korzyścienko (godz. 11:00)
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 9 lat, działki numer 175/24 oraz części działek nr 175/15, 175/39 położonych w obrębie 11 przy ul. Łopuskiego i ul. Szarych Szeregów w Kołobrzegu (godz. 12:30)
  • Sprawy różne i wolne wnioski