BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Informacja dla stron postępowania dotycząca wydania postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w poziomie parteru, dwupoziomowym garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu, w kwartale pomiędzy ul. Szpitalną, ul. Młyńska i Kanałem Drzewnym na Wyspie Solnej w Kołobrzegu, gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie” na działkach ew.: 428, 429, 430, 431, 432 oraz na fragmentach działek nr 433, 55/14, 66/3 i 67 w obrębie 11 w Kołobrzegu.

Obwieszczenie

383 KBPobierz na dysk