BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń nr 43 w Ratuszu, ul. Armii Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 r.
  2. Zaopiniowanie pisma Prezydenta Miasta z dnia 15.07.2019 r., dot. przyznania stypendium sportowego zawodniczce Kołobrzeskiego Towarzystwa Cyklistów Kornelii Braun.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.