BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie sprawozdania z kontroli problemowej dotacji przyznanych Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg oraz Miejskiemu Klubowi Piłkarskiemu Kotwica Kołobrzeg w latach 2016 – 2018 w ujęciu finansowym pod kątem prawidłowego i celowego wykorzystania środków finansowych.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.