BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ

Wyniki głosowań

4.9 MBPobierz

Wszystkie uchwały spakowane do .zip

9.9 MBPobierz

Uchwała Nr X/124/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kołobrzeg

84 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/125/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2018 rok

85 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/126/19 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2018 rok

87 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/127/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenu działek nr 49 i 50 położonych w obrębie 2 przy ul. K. Arciszewskiego

9.0 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/128/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg

89 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/129/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miasta

90 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/130/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

95 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/131/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

90 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/132/19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

87 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/133/19 w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo

268 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/134/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

87 KBPobierz na dysk