BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 20 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 7 czerwca 2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

  • Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska
  • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
  • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
  • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański
  • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

  1. Przyjęcie protokołu Nr 19 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 28 maja 2019 r.
  2. Sprawy UA
    1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenu działek nr 49 i 50 położonych w obrębie 2 przy ul. K. Arciszewskiego oraz poleciła skierować do Rady Miasta Kołobrzeg celem uchwalenia.