BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 18 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 21 maja 2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 17 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 14 maja 2019 r.
 2. Sprawy KL
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu należności za lokal komunalny, na 11 rat, pod warunkiem regularnego wnoszenia opłat bieżących.
  2. Sprawy K-DR
  3. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Zarządem Portu Morskiego na korzystanie z torowiska (bocznicy kolejowej) położonej na działkach o numerach 39/1, 99/18, 48/2, 63/1 obr. 4.
  4. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. A. Fredry (dz. 91/12 obr. 5) w Kołobrzegu o pow. 3,00m2 z przeznaczeniem na umieszczenie ogródka sezonowego w terminie 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r.
  5. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na zajęcie pasa drogowego ul. M. Rodziewiczówny w Kołobrzegu o pow. 24,20m2 z przeznaczeniem na umieszczenie ogródka sezonowego w terminie od 16.04.2019 r. do 21.10.2019 r.
  6. Sprawy EKS-O
  7. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu.
  8. Sprawy WS
  9. Prezydent Miasta zaakceptowała Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu za rok 2018 celem skierowania do Rady Miasta Kołobrzeg.
  10. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.