BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/5, 16/6, 19, 20/1, 20/3, 20/4, 21/1 i 21/2 oraz części działek nr 15 i 83 położonych w obrębie 19,
  2. przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 41/7, 41/24 oraz części działki 41/23 w obrębie 19 przy ul. Bolesława Krzywoustego,
  3. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla nieruchomości położonych przy ul. M. Rodziewiczówny należących do Uzdrowiska Kołobrzeg S.A.,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu pomiędzy ul. A. Sułkowskiego a ul. Przesmyk,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. IV Dywizji Wojska Polskiego,
  6. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska na lata 2019 – 2022 dla miasta Kołobrzeg z perspektywą na lata 2023 - 2026.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.