BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń nr 43 w Ratuszu, ul. Armii Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2018 rok.
  2. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Miasto Kołobrzeg – zaopiniowanie dokumenty.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do komisji, będących w porządku obrad IX sesji Rady Miasta Kołobrzeg.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.