Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza nabór na Głównego Specjalistę ds. utrzymania dróg w Referacie Drogowym w Wydziale Komunalnym.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie

82 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie kandydata

28 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy

83 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

528 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku