BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 15 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 16 kwietnia 2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Monika Foremna-Pilarska
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 14 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na zadanie: "Molo spacerowe w Kołobrzegu - usuwanie wad".
  2. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws unieważnienia zamówienia publicznego na zadanie: "Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kołobrzeg, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg i Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu".
  3. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa ul. Orłowskiego w Kołobrzegu".
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na przepisanie na rzecz nowego dzierżawcy dzierżawy gruntu części działki nr 56 o powierzchni 16m2 położonej w obrębie 12 przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
  2. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na wydzierżawienie części działki nr 2/11 obręb 20 przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu o łącznej powierzchni 10.000m2 z przeznaczeniem na cele handlowo-administracyjne oraz zaplecze magazynowe do czasu zakończenia toczących się postępowań.
 4. Sprawy K-DR
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w Gminie Miasto Kołobrzeg oraz stawek opłat.
  2. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Cichej w Kołobrzegu na prawach wyłączności pod wydzielenie miejsca postojowego.
 5. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na wykup lokalu przy ul. Unii Lubelskiej 52/13, będącego w stałym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Kołobrzeg, do czasu uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.