KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Obywatelskim Urzedu Miasta Kołobrzeg
Data 11 - 12.03. oraz 20.03.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
2. Temat Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o.
Data 30.04. oraz 07.05.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
3. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
Data 03-06.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
4. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Data 03-06.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
5. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
Data 10-17.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
6. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 1 im. H.Sienkiewicza w Kołobrzegu
Data 14-21.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
7. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu
Data 10-17.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
8. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu
Data 10-17.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
9. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w komórkach organizacyjnych Urzedu Miasta Kołobrzeg
Data 16-24.09.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
10. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury
Data 31.07.-13.09.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
11. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu
Data 30.09.-15.10.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
12. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Data 12-18.11.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
13. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu
Data 22.10-05.11.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
14. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
Data 12-20.11.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
15. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 1
Data 13.11. - 20.12.2019 .r
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
16. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 10
Data 13.11. - 20.12.2019 .r
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
17. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej UM
Data 10-23.09.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
18. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Żłobku Krasnal
Data 11.10.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM