BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń nr 43 w Ratuszu, ul. Armii Krajowej 12.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy umocnieniom brzegowym rzeki Parsęty przy ul. Rzecznej w Kołobrzegu.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia