BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń nr 41 w Ratuszu, ul. Armii Krajowej 12.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego.
  2. Związek Małych Portów – działalność Portu Kołobrzeg w tym aspekcie.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.