Sprawa dotyczy wydanej decyzji znak B.6740.00180.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie w miejscowości Grzybowo, Korzystno i mieście Kołobrzeg; działka numer 1/19, 2/3, 2/110, 3/3, 5/4, 6/30, 7/2, 8/26, 9/1, 10/17, 54/28, 56/4, 57/4, 58/4, 58/6, 58/14, 58/15, 59/4, 60/4, 62/7, 63/3, 65/2, 65/24, 66/23, 67/15, 74/31, 74/56, 76/10, 77/16, 78/30, 79/32, 80/18, 81/27, 81/31, 82/16, 83/16, 84/6, 87/11, 87/12, 88/17, 88/18, 89/1, 89/4, 111/9, 119/12, 119/16, 120/1, 121 (121/1 i 121/2), 184, 196, 197, 198, 199/3 (199/4 i 199/5), 201, 201/5, 201/6, 253, 254/3; obręb Grzybowo; działka numer 291/16, 328, 294/1, 333, 329, 294/8, 324/1, 314/15; obręb Korzystno; gmina Kołobrzeg; działka numer 413; obręb 9; działka numer 7/2, 16/2, 16/17, 16/18, 18/1; obręb 1; miasto Kołobrzeg.

Obwieszczenie

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku