Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zakup i montaż wyposażenia do profesjonalnego, bezpiecznego, certyfikowanego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci 3-4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego wraz z wymianą powierzchni placu zabaw na profesjonalną i bezpieczną dla dzieci w jednym z Ośrodków, realizujących projekt „ Równy Start - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 – letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Ogłoszenie o zamówieniu

1.7 MBPobierz na dysk

Klucz Publiczny

700 BPobierz

Informacja o numerze postępowania na miniportal

440 KBPobierz

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml

123 KBPobierz

Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

1.2 MBPobierz na dysk

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

503 KBPobierz

Zmiana treści SIWZ

404 KBPobierz na dysk

Pytania i odpowiedzi z dnia 10-05-2019 r. - zestaw 1

241 KBPobierz na dysk

Informacja z otwarcia ofert na zadanie

250 KBPobierz na dysk