Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. postępowań podatkowych w Wydziale Dochodów.

DOKUMENTACJA

Oferta pracy

76 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie kandydata

28 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy

83 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

528 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wynik naboru

118 KBPobierz na dyskPodgląd pliku