Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie - rok 2019 – "Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

Pełna treść ogłoszenia

2.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku