KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej wydanych decyzji o wpisie bądź odmowie wpisu do rejestru wyborców pod kątem zgodności z przepisami kodeksu wyborczego oraz rozporządzenia w sprawie spisu wyborców
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczonych na promocję miasta w 2018 r. oraz na LOT REGIONU KOŁOBRZEG w roku 2017 i 2018
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotacji przyznanych Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg oraz MKP Kotwica Kołobrzeg w latach 2016 - 18 w ujęciu finansowym pod kątem prawidłowego i celowego wykorzystania środków finansowych
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej przekazanych środków finansowych na remonty mieszkań komunalnych i socjalnych będących w zasobach Gminy Miasto Kołobrzeg w lata 2017 – 2018
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM