Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu


Urzędnik Wyborczy pełni dyżur w Ratuszu Miejskim , ul Armii Krajowej 12 , Biuro Rady Miasta pok. 41

  • w dniach: 16, 25 maja 2019 r.
    w godzinach od 14:30

Telefon do urzędnika wyborczego: +48 572 162 800


LOKALIZACJA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Postanowienie Nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

1.4 MBPobierz na dysk

POSTANOWIENIA, OBWIESZCZENIA, UCHWAŁY

Postanowienie Prezydenta PR z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

437 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 03.04.2019 r. - wykaz słupów ogłoszeniowych - bezpłatnych

24 KBPobierz na dysk

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

325 KBPobierz na dysk

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (po aktualizacji)

146 KBPobierz na dysk

Informacja OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

304 KBPobierz na dysk

Informacja OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 kwietnia 2019 r. o zgłoszeniach list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

207 KBPobierz na dysk

Postanowienie Nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kołobrzeg w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

347 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

29 KBPobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. - pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 13.00

32 KBPobierz

Postanowienie Nr 145/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kołobrzeg

3.7 MBPobierz na dysk

Postanowienie Nr 146/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

586 KBPobierz na dysk

AKTUALNE SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

23 KBPobierz

Harmonogram przekazywania lokali OKW

40 KBPobierz

Postanowienie Nr 287/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Kołobrzeg

384 KBPobierz na dysk

Postanowienie Nr 362/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w mieście Kołobrzeg

25 KBPobierz na dysk

Postanowienie Nr 361/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w mieście Kołobrzeg

46 KBPobierz na dysk

Godziny rozpoczęcia prac OKW

37 KBPobierz

SPIS WYBORCÓW - WNIOSKI

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej na obszarze Gminy na wybory do PE - zarządzone na dzień 26.05.2019 r. - OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

31 KBPobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej na obszarze Gminy na wybory do PE - zarządzone na dzień 26.05.2019 r. - w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (w tym osoby niepełnosprawne) lub w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej, w której czasowo przebywa lub nigdzie niezamieszkałej, przebywającej na obszarze gminy

32 KBPobierz

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

327 KBPobierz na dysk

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

200 KBPobierz na dysk

Informacja dla osób niepełnosprawnych o możliwości zorganizowania wsparcia

12.5 KBPobierz