Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Drzewnego w km 0+630.

Zawiadomienie

335 KBPobierz na dyskPodgląd pliku