Dyżur radnego Piotra Rzepki w dniu 4 lutego 2019 r. został odwołany.