RADA MIASTA KOŁOBRZEG

Piotr Lewandowski – Przewodniczący Rady Miasta - złożone na dzień 31.12.2019 r.

749 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kamil Barwinek

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Maciej Bejnarowicz

155 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Bartosz Bieńkowski

144 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Bogdan Błaszczyk

86 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Renata Brączyk

75 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Artur Dąbkowski

140 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Grotto

79 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Adam Hok

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jacek Kalinowski

105 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przemysław Kiełkowski

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wiesław Parus

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Krzysztof Plewko

86 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Piotr Rzepka

52 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Karolina Szarłata - Woźniak

74 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Trafas

161 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Danuta Wilk

138 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jacek Woźniak

75 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dariusz Zawadzki

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Izabela Zielińska

109 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Łukasz Zięba

85 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

URZĄD MIASTA

Anna Mieczkowska – Prezydenta Miasta - złożone na dzień 31.12.2019 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Monika Foremna - Pilarska - Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych

4.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ilona Anna Grędas - Wójtowicz - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Grzegorz Czakański - Skarbnik Miasta

4.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ewa Pełechata - Sekretarz Miasta

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Kraczkowska - Bolko - Naczelnik Wydziału Dochodów

3.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Jurkiewicz - Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Romuald Kociuba - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

3.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Elżbieta Korczewska - Kierownik Referatu Oświaty

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Karol Królikowski - Naczelnik Wydziału Komunalnego

3.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Pietruszczyńska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

3.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kowalska Ewa - Miejski Konserwator Zabytków

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Monika Foremna - Pilarska -Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - na dzień odwołania ze stanowiska (30.04.2019 r.)

4.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Aleksandra Barbara Kozieł-Klein - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami - na dzień powierzenia uprawnień (27.06.2019 r.)

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ewa Pełechata - Sekretarz Miasta - na dzień odwołania ze stanowiska (24.07.2019 r.)

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ewa Pełechata - Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - na dzień powołania na stanowisko (24.07.2019 r.)

3.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ewa Pawłowska - Sekretarz Miasta - na dzień powołania na stanowisko (01.08.2019 r.)

3.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Elżbieta Korczewska - Kierownik Referatu Oświaty - na dzień odwołania ze stanowiska (31.08.2019 r.)

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Spółki Miejskie

Andrzej Olichwiruk - Prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

3.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zenon Malinowski - Prezes Spółki Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jan Warchoł - Prezes Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

3.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Robert Cieciora - Prezes Zarządu Spółki Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

3.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Artur Lijewski - Prezes Zarządu Portu Morskiego

3.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jan Warchoł - Prezes Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z dniem odwołania 30.10.2019 r.

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Michał Jaczyński - Prezes Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z dniem powołania 31.10.2019 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednostki Budżetowe

Jacek Banasiak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

4.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Tadeusz Kielar - Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury

3.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Halina Filip - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Danuta Majchrzak - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Beata Augustyn - Zastępca Dyrektora ds. świadczeń i analiz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Iwona Rudzis - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Anita Silska - Kierownik Działu Świadczeń Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Anna Waligórska - Kierownik Działu Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Anna Placha - St. Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Zalewska - Inspektor ds. dłużnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Bogdan Gliwa - St. Inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Grażyna Ronlj - Kierownik Żłobka KRASNAL

2.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Bogusława Bochat - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

3.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Katarzyna Boryczko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu na dzień powołania (01.05.2019 r.)

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Bogusława Bochat - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu na dzień odwołania (31.05.2019 r.)

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Danuta Majchrzak - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień rozwiązania stosunku pracy (27.11.2019 r.)

1.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Tadeusz Kielar - Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury - na dzień 31.12.2019 r. rozwiązanie umowy o pracę

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Placówki Oświatowe

Marta Żemojtel - Dyrektor Przedszkola nr 1

3.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dorota Warzocha - Dyrektor Przedszkola nr 2

3.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Joanna Libera - Dyrektor Przedszkola nr 3

3.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Aneta Buczkowska - Dyrektor Przedszkola nr 6

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Monika Hazubska - Dyrektor Przedszkola nr 7

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Danuta Adamczyk - Dyrektor Przedszkola nr 8

3.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Grażyna Kozłowska - Dyrektor Przedszkola nr 10

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Anna Ceranowska - Dyrektor ZS nr 2

3.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wioletta Skowyra - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Iwona Olszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jolanta Wasila - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

3.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Grzegorczyk - Maziarz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

2.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Andrzej Haraj - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Markiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Lidia Mikołajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ewa Paska - Koschel - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

4.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ewa Paska - Koschel - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 - rozwiązano stosunek pracy z dniem 31.08.2019 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Markiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej dla Dorosłych od dnia 01.09.2019 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Kałużna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 od dnia 01.09.2019 r.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Anna Ceranowska - Podbiał - Dyrektor Zespołu Szkoły nr 2 - rozwiązano stosunek pracy z dniem 31.08.2019 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku