Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi” realizowany przy ul. Szpitalnej w Kołobrzegu dz. nr 428, 429, 430, 431, 432 i 433 obręb 11 jednostka ewidencyjna Kołobrzeg oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu danego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie

750 KBPobierz na dyskPodgląd pliku