BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń Rady nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Działalność Akademii Piłkarskiej „Kotwica Kołobrzeg”
  2. Wykorzystanie obiektów sportowych w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – plany i możliwości
  3. Zapewnienie bezpiecznego i atrakcyjnego wolnego czasu dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych – plany i możliwości Regionalnego Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu
  4. Działalność Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.