BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYKAZ UCHWAŁ

Wszystkie uchwały spakowane do .zip

5.7 MBPobierz

Głosowania

6.4 MBPobierz

Uchwała Nr II/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg

86 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/3/18 w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

89 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/4/18 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

93 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg

88 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg

88 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/7/18 w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

91 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/8/18 w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg

88 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/9/18 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady

87 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/10/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg

89 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/11/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

3.4 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/12/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2024

1.6 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr II/13/18 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

89 KBPobierz na dysk