Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

II sesja Rady Miasta Kołobrzeg odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.
Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kołobrzeg,
  2. ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg,
  3. ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg,
  4. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg,
  5. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  6. wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg,
  7. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady,
  8. ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
  9. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.,
  10. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2024,
  11. określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

114 KBPobierz na dysk

Wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem obrad

282 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kołobrzeg

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg

178 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

178 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady

178 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg

183 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

3.4 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg nalata 2018 – 2024.

1.6 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

182 KBPobierz na dysk