LISTA RADNYCH RADY MIASTA
(redakcja serwisu nie odpowiada za dane nadesłane przez poszczególnych Radnych do zamieszczenia w serwisie Rady Miasta)


BARWINEK KAMIL

 • data i miejsce urodzenia - 08.08.1994 - Kołobrzeg
 • wykształcenie - wyższe - magister (pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz administracja publiczna)
 • praca zawodowa -
  • Sędzia piłki nożnej (2014-2019)
  • Przedstawiciel handlowy w firmie Cursor SA (2014)
  • Urząd Miasta Kołobrzeg (2015-2018)
  • CRR KRUS NIWA (2019)
  • Z-ca kierownika działu marketingu i sprzedaży w Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. (2019)
  • Kierownik ds. marketingu w Zarządzie Portu Morskiego Kołobrzeg (od 2019)
 • funkcje publiczne -
  • Radny Rady Osiedla nr 7 "Ogrody" - Przewodniczący Zarządu Osiedla (2016-2021)
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (od 2018)
  • Wiceprzewodniczący Rady Miasta (od 2021)
  • Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki (od 2019)
 • praca społeczna -
  •  Koordynator Fundacji Wolne Miejsce dla miasta Kołobrzeg (od 2015)
  • Wigilia dla Samotnych
  • Wielkanoc dla Samotnych
  • Szef Sztabu WOŚP w Kołobrzegu (2016-2021)
 • zainteresowania - sport, muzyka, podróżowanie, public relations
 • kontakt - tel.: 782 168 237, email: k.barwinek@um.kolobrzeg.pl | FB: https://www.facebook.com/Kamil.Barwinek

BEJNAROWICZ MACIEJ/strong>

 • wykształcenie - wyższe, politologia i nauki społeczne, administracja publiczna w UE
 • przebieg pracy zawodowej -
  • Uniwersytet Szczeciński - asystent, stażysta
  • koordynator i dyrektor PTE Kredyt Banku oraz PTE PKO BP - Szczecin
  • wiceprezes zarządu Grupa Konsultingowa POLKADR - Szczecin
  • dyrektor ds. rozwoju MEDIMAX S.A. - cała Polska
  • z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego - Szczecin
  • z-ca wójta Gminy Kołobrzeg
  • pełniący funkcję wójta Gminy Rewal
 • działalność społeczna -
  • Członek Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego do 2012r
  • członek Zachodniopomorskiej Rady ds. rozwoju Ekonomii Społecznej - obecnie
 • znajomość języków -
  • język niemiecki, język rosyjski
 • rodzina - żona Agnieszka, 2 córki Oliwia i Julia oraz piesek Mika
 • kontakt - 604 646 246 m.bejnarowicz@um.kolobrzeg.pl
 • bezpartyjny
 • zainteresowania - sport, polityka społeczna, psychologia, publicystyka

BIEŃKOWSKI BARTOSZ

 

 • data i miejsce urodzenia - 16.01.1975 r.
 • wykształcenie -
  • magister wychowania fizycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim w specjalności nauczycielskiej, instruktor gimnastyki sportowej, ratownik wodny,
  • Ukończone polsko - niemieckie studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Strategicznego Organizacją w Instytucie Kształcenia Menagerów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie - Fachhochschule Dortmund
 • przebieg pracy zawodowej -
  • poprzednio nauczyciel mianowany w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu oraz wicedyrektor,
  • nauczyciel - instruktor w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu,
  • własna działalność gospodarcza,
  • obecnie - specjalista kontroli i rozliczeń wewnętrznych zespołu hoteli.
 • działalność społeczna -
  • kilkanaście lat przewodniczący Kołobrzeskiego Szkolnego Związku Sportowego,
  • członek prezydium Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,
  • radny Osiedla nr 2 Śródmiejskie,
  • członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Zapleczna 7e-7j.
 • rodzina -
  • żona Adriana, córka Maja, syn Wojtek, piesek Figa
 • zainteresowania -
  • prawo, ekonomia, sport, turystyka górska.
 • kontakt - tel. 503-044-348, e-mail b.bienkowski@um.kolobrzeg.pl

BŁASZCZYK BOGDAN

 • data i miejsce urodzenia - 1947
 • wykształcenie - wyższe pedagogiczne, zawód nauczyciel
  • Liceum Pedagogiczne w Szczecinku - 1966 r.
  • Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu - 1969 r.
  • Studia na wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy - 1978 r.,
  • Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Oddział w Kaliszu - 1985 r.
  • Studia podyplomowe z zakresu informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim - 1995 r.
 • przebieg pracy zawodowej -
  • 1966/71 Zawodowa służba wojskowa stopień wojskowy - kapitan WP
  • 1972/98 Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kołobrzegu
   W tym:
   • 16 lat na stanowisku Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego
   • 8 lat pracy jako ławnik w Sądzie Pracy z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego
   • 4 lata Radny i członek Zarządu Miasta Kołobrzeg
  • 1998/2002 Wiceprezydent Euroregionu "Pomerania"
  • 1998/2001 Prezydent Miasta Kołobrzegu
   • Zreorganizował Urząd Miasta. Powołał dwie spółki miejskie, rozwinął budownictwo mieszkaniowe w ramach TBS, opracował Strategię Rozwoju Miasta, wprowadził wieloletnie planowanie inwestycji miejskich pod postacią WPI, Rada Miasta przyjęła Studium do Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta. Dbał o oświatę. Za jedno z najważniejszych swoich osiągnięć uważa zorganizowanie obchodów 1000 - lecia Biskupstwa w Kołobrzegu i związaną z tym kampanię promocyjną miasta. Zrealizowany kalendarz imprez związanych z obchodami Millenium rozsławił Kołobrzeg jako miasto otwarte na Europę, gościnne, tolerancyjne , szanujące dorobek kulturowy innych narodów. Organizowane sympozja naukowe, budowa niemieckiego i żydowskiego lapidarium, dni tolerancji z udziałem młodzieży z Izraela, pojednanie żołnierzy polskich i niemieckich walczących w 45 roku o Kołobrzeg i wspólne obchody tej rocznicy, współpraca z miastami partnerskimi doprowadziły do zbliżenia społeczności - Polaków, Niemców i Żydów. Pokłosiem tych inicjatyw jest oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej który rokrocznie w październiku w Kołobrzegu organizował "Dni Tolerancji". W ramach tej imprezy spotykała się młodzież z 12 krajów w celu wymiany doświadczeń kulturalnych, dyskutowała o ważnych problemach europejskich.
    W czasie Jego kadencji miasto zdobyło wiele prestiżowych tytułów oraz nagród związanych z turystyką i promocją. Między innymi w roku 2002 w badaniach OBOP zostało ogłoszone Letnią Stolicą Polski, wygrało plebiscyt turystyczny o Puchar Prezydenta RP. Osobiście otrzymał w Berlinie wyróżnienie od Ministra Gospodarki i Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepiej promowane miasto w Niemczech. W Kołobrzegu powstała pierwsza w Polsce Lokalna Organizacja Turystyczna. Posiada wiele odznaczeń, ale najbardziej ceni sobie medal od Związku Nauczycielstwa Polskiego za zasługi dla rozwoju oświaty w Kołobrzegu oraz wszelkie wyróżnienia i medale otrzymane od kombatantów i Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
  • 2001/2005 Poseł na Sejm RP IV kadencji
   • Komisja Gospodarki
   • Komisja Spraw Zagranicznych
   • Członek grupy międzyparlamentarnej Polska - Izrael i Polska - Niemcy
   • Organizator i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Turystyki
   • Członek Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki
   • Członek międzyresortowego zespołu ds. aktywizacji społeczno-gospodarczej uzdrowisk
   • Praca w Parlamentarnych Zespołach - Przedsiębiorczości, Strażaków, Policji i Uzdrowisk
   • Przewodniczący Rady Społecznej Ośrodka Sanatoryjnego MSWiA
  • od 2006 Wybierany Radnym Rady Miasta
  • Pracował jako członek wielu komisji pełniąc funkcje wiceprzewodniczącego Rady i przewodniczącego komisji
  • Kontakt:b.blaszczyk@um.kolobrzeg.pl

BRĄCZYK RENATA

 • data i miejsce urodzenia -
 • wykształcenie -
 • przebieg pracy zawodowej -
 • działalność społeczna -
 • Kontakt: r.braczyk@um.kolobrzeg.pl

DĄBKOWSKI ARTUR

 

 • wiek - 47 lat
 • wykształcenie
  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne - absolwent wydziału ekonomii i zarządzania Politechniki Koszalińskiej - specjalizacja Administracja Państwa i Samorządu
  • Polsko - Niemieckie studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Strategicznego Organizacją w Instytucie Kształcenia Menagerów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie - Fachhochschule Dortmund
  • Kurs pedagogiczny w Centrum Kształcenia nauczycieli w Koszalinie, a co za tym idzie uzyskał kwalifikacje pedagogiczne
  • Absolwent Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • przebieg pracy zawodowej :
  • Wice Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzeskim Osiedlu Podczele w latach 1997 - 1999
  • Wice Przewodniczacy Rady Nadzorczej Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu w latach 1998 - 2001
  • Kierownik Gminnego Punktu Informacji Europejskiej przy Urzędzie Gminy Kołobrzeg 2000 - 2005
  • Pracownik Samorządowy Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury przy Urzędzie Gminy Kołobrzeg od 1999 - 2013
  • Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury w Kołobrzegu 2006
  • Kierownik Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy Kołobrzeg 2006 - 2010
  • Kierownik Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji od 2011 roku
  • IV kadencje pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla "Podczele"
 • działalność społeczna -
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg V, VI,VII i VIII kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ,Przewodniczący Komisji Prawa ,Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich V kadencji ,Delegat Miasta Kołobrzeg w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  • Prezes Stowarzyszenia "Kołobrzeg Jest Najważniejszy"
 • znajomość języków - niemiecki
 • rodzina:
  • żona Katarzyna z wykształcenia jest pedagogiem - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • córka Iga ma 17 lat i uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego
  • piesek Bianka mały biały pudelek pieszczotliwie nazywany przez nas "Niuniuś"
  • "Rodzina to dla mnie wartość największa żona Kasia i córka Iga to kobiety które są sensem mojego życia"
 • zainteresowania -
  • administracja państwa i samorządu
  • kultura, sport, wycieczki górskie (Złota Odznaka GOT)
 • odznaczenia:
  • Odznaczony orderem za Zasługi dla Sportu i Turystyki przez Ministra Sportu
 • kontakt: www.dabkowski.eu.pl | a.dabkowski@um.kolobrzeg.pl | tel.: 604 352 811

GROTTO MAŁGORZATA

 • data i miejsce urodzenia: 16.05.1968 r.
 • wykształcenie:
  • magister pedagogiki; choreograf
  • Studia podyplomowe:
   • Diagnoza kliniczna i psychoterapia; SWPS Wrocław
   • Zarządzanie oświatą; UAM Poznań
   • Liczne kursy kwalifikacyjne
 • przebieg pracy zawodowej :
  • Pedagog w Szkole Podstawowej nr 7 w Kołobrzegu
  • pedagog w Zespole Szkół Społecznych im. Z. Herberta
  • założycielka i choreograf w Vigor Styl Dance Studio
 • działalność społeczna - społeczna działalność artystyczna na rzecz miasta i regionu
 • zainteresowania - podróże, taniec, psychologia, social media
 • kontakt - m.grotto@um.kolobrzeg.pl

HOK ADAM

 • data i miejsce urodzenia - 03.12.1980r. w Kołobrzegu
 • wykształcenie:
  • 2000 - 2003 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Finanse Międzynarodowe, tytuł licencjat,
  • 2003 - 2004 r. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Biznes Międzynarodowy, tytuł magister,
   2007 - 2008 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Studia podyplomowe - Studia menedżerskie,
 • znajomość języków obcych -
  • angielski, niemiecki - biegle
 • przebieg pracy zawodowej -
  • 03.2003 - 02.2008 r. Raben Group - Specjalista ds. Sprzedaży, Kierownik Działu Sprzedaży, Manager ds. kluczowych klientów
  • 03.2008 - 11.2008 r. Kuehne + Nagel Polska - Dyrektor Działu Sprzedaży
  • 12.2008 - 05.2010 r. Hotel Senator S.A. - Z-ca Dyrektora
  • 06.2010 - Hotel Wellness ProVita - Dyrektor
 • działalność społeczna:
  • Prezes Fundacji Kołobrzeg SPA
  • Prezes Stowarzyszenia Projekt Kołobrzeg
  • Członek Zarządu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • zainteresowania -
  • pływanie, jazda na rowerze, muzyka
 • rodzina -

KALINOWSKI JACEK

 • data i miejsce urodzenia: 12.04.1970 r. Kołobrzeg
 • wykształcenie: wyższe
 • przebieg pracy zawodowej:
  • od 23 lat funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu
  • od 2013 roku Ratownik Wodny
 • działalność społeczna:
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • rodzina:
  • syn Mateusz lat 23
  • córka Julia lat 16
 • zainteresowania:
  • sport
  • filmy
 • kontakt:

KIEŁKOWSKI PRZEMYSŁAW

 • urodzony 03.05.1982 w Kołobrzegu
 • wykształcenie: magister ekonomi
  • Studia Podyplomowe
  • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
  • Administracja
  • Ubezpieczenia społeczne
 • działalność społeczna:
  • prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów
  • prezes Stowarzyszenia Kołobrzeg Morzem Sportów - Dyrektor Kołobrzeg Maraton
  • od 2012 roku Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 ,,Śródmiejskie"
 • praca zawodowa:
  • W latach 1999 - 2009 pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zaczynał od konserwatora, stróża, pracownika gospodarczego, recepcjonisty, dział marketingu
  • Od roku 2009 do 2015 roku Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR
  • Od 2015 roku Kierownik Sanatorium Muszelka
 • zainteresowania:
  • sport- bieganie
  • tenis
 • Kontakt: p.kielkowski@um.kolobrzeg.pl

LEWANDOWSKI PIOTR

Przewodniczący Rady Miasta od 10 września 2019 r. do 16 września 2021 r., mandat radnego wygasł z dniem 1 października 2021 r.

Postanowienie Nr 124/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 4 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Kołobrzeg - załącznik


MALINOWSKI ZBIGNIEW

Postanowienie 130/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 października 2021 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Kołobrzeg - załącznik

Zgodnie z art.23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) wykonywanie mandatu radnego nastąpi po złożeniu ślubowania na sesji w dniu 27 października 2021 r.

 • data i miejsce urodzenia - 27.02.1954 r. Czerwieniec
 • wykształcenie - średnie techniczne
 • znajomość języków obcych - nie dotyczy
 • przebieg pracy zawodowej - emeryt, 50 lat pracy
 • działalność społeczna - nie dotyczy
 • zainteresowania - wspinaczka wysokogórska z penetracją Tatr
 • rodzina - dwie dorosłe córki, żona
 • credo samorządowe - Jeśli robisz coś dobrego, nie musisz mówić o tym głośno
 • kontakt - 728 856 900 | z.malinowski@um.kolobrzeg.pl

PARUS  WIESŁAW

 • data i miejsce urodzenia - 12.02.1950 Chruściki, woj. wielkopolskie
 • wykształcenie -
  • mgr inż. chemik (Politechnika Poznańska)
 • przebieg pracy zawodowej -
  • 1973 - 74 METALPLAST - Oborniki Wlkp.
  • 1974 - 2003 Kombinat Budowlany w Kołobrzegu
  • 2003 - dalej MWiK w Kołobrzegu
  • 1975 - 2003 dodatkowo nauczyciel w różnych szkołach, najdłużej w Zespole Szkół przy ul. 1 Maja
 • działalność społeczna -
  • 1998 - 2001 Unia Wolności
  • 2001 - dalej Platforma Obywatelska (członek Zarządu Powiatowego)
  • radny III, IV, V, VI kadencji
 • znajomość języków -
  • język niemiecki biegle
 • rodzina -
  • żonaty
  • dwóch synów (28 i 32 lata)
 • credo samorządowe -
  • doświadczenie - spokój - rozwaga: te trzy cechy chciałbym wykorzystać w pracy samorządowej
  • rozbudowa i modernizacja dróg (obwodnica)
 • zainteresowania -
  • sport a zwłaszcza koszykówka NBA
  • literatura o tematyce wojennej (wspomnienia, fakty)
  • ekologia (ochrona środowiska)
 • Kontakt: w.parus@um.kolobrzeg.pl

PLEWKO KRZYSZTOF

 • data i miejsce urodzenia: 10.01.1958 r. | Kołobrzeg
 • wykształcenie: Radiooficer Okrętowy
 • przebieg pracy zawodowej:
  • 7 lat Radiooficer - Polskie Linie Oceaniczne Gdynia
  • 10 lat Radiooficer - Armatorzy zagraniczni
  • od 1997 roku - własny biznes
 • działalność społeczna:
  • współorganizator Pomocy dla Powodzian
  • Prezes Stowarzyszenia "Ekologiczny Kołobrzeg"
  • Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla nr 4
 • znajomość języków obcych:
  • angielski
  • rosyjski
 • rodzina: żona, córka
 • zainteresowania:
  • krótkofalarstwo
  • wędkarstwo
 • e-mail : k.plewko@um.kolobrzeg.pl

RZEPKA PIOTR

 • miejsce i data urodzenia: Kołobrzeg, 16.09.1993 r.
 • wykształcenie: wyższe, administratywista
  • Studiuje - Zarządzanie na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Licencjat - Administracja na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność: Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa)
  • Technik - Organizacja Reklamy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak
 • działalność zawodowa:
  • Współpracował z firmą Via Vistula oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP przy opracowywaniu dokumentów związanych z polityką transportową, organizacją ruchu oraz badaniami ankietowymi. Swój znaczny udział ma w projektach strategicznych dla naszego miasta i regionu, jak "Polityka Transportowa Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego" czy plan badań ruchu rowerowego na terenie Kołobrzegu. Na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska koordynował badania potoków pasażerskich projektu pn. "Gdańskie Badania Ruchu 2016". Dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie koordynował pomiary napełnień pojazdów oraz struktury pasażerów i biletów.
 • działalność społeczna i samorządowa:
  • 11.2018 - chw. ob. Radny Rady Miasta, Członek Komisji Uzdrowiskowej, Członek Komisji Morskiej. | Były Członek Komitetu Rewitalizacji, były Przewodniczący Komisji Prawa, później Członek, były Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich, były Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, były Członek zespołu ds. nazewnictwa ulic, placów, skwerów, były Członek Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, były członek Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, były Członek zespołu zadaniowego i komisji przetargowej ws. audytów w spółkach miejskic
  • 11.2018 - 12.2020 Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia OpenLab
  • 06.2018 - 11.2019 Członek Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"
  • 03.2018 - 12.2018 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego o. im. Jana Frankowskiego
  • 06.2017 - chw.ob. Przewodniczący Rady Fundacji "Ogon Do Góry"
  • 11.2016 - 01.2017 Pełnomocnik wyborczy, założyciel Komitetu Wyborczego Kołobrzeg Nowej Szansy
  • 10.2016 - 08.2021 Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 "Lęborskie"
  • 11.2015 - 10.2016 Skarbnik Stowarzyszenia Azbest-Stop
  • 10.2015 - chw. ob. Przewodniczący Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grochowskiej 6 E-F
  • 08.2014 - 12-2014 Pełnomocnik wyborczy, założyciel Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Woźniaka
  • 04.2014 - 06.2020 Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego o. im. Jana Frankowskiego
  • 12.2013 - chw. ob. Prezes Zarządu (od 04.2018, wcześniej Wiceprezes) Stowarzyszenia Kołobrzeg Nowej Szansy
  • 06.2013 - 06.2014 Wolontariusz Fundacji Kołobrzeg Polskie Centrum SPA, przy organizacji II i III edycji Ultramaratonu i Rajdu Pieszego Szczecin - Kołobrzeg
  • 05.2013 - 12.2013 Członek Stowarzyszenia Ekologiczny Kołobrzeg
  • 12.2012 - 12.2013 Członek Stowarzyszenia Razem dla Kołobrzegu
  • 12.2012 - 08.2021 Radny Rady Osiedla nr 5 "Lęborskie"
  • 10.2012 - 09.2014 Członek Polskiego Czerwonego Krzyża
 • zainteresowania:
  • Prawo, administracja, samorząd;
  • Marketing, reklama, social media, e-commerce.
 • credo samorządowe
  • Czas na zmiany!

TRAFAS AGNIESZKA

 • Mandat radnej wygasł z dniem 31 stycznia 2022 r. z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.
 • Postanowienie Nr 4/2022 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 4 lutego 2022 r. we sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Kołobrzeg  - załącznik

BOGUSŁAW POŁOWNIAK

Postanowienie Nr 11/2022 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Kołobrzeg - załącznik

Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) wykonywanie mandatu radnego nastąpiło po złożeniu ślubowania na sesji w dniu 23 lutego 2022 r.


WILK DANUTA

 • data i miejsce urodzenia: 19.11.1948 r.
 • wykształcenie: technik ekonomista
 • przebieg pracy zawodowej:
  • NBP
  • TRANBUD MZZiD Kołobrzeg
  • działalność gospodarcza
 • działalność społeczna:
  • praca społeczna na rzecz dzielnicy zachodniej
  • 8 lat przewodnicząca osiedla
 • rodzina: córka i syn
 • e-mail: d.wilk@um.kolobrzeg.pl

SZARŁATA - WOŹNIAK KAROLINA

 • Wykształcenie:
  • wyższe, Uniwersytet Szczeciński - magister politologii.
 • Studia podyplomowe:
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Przygotowanie pedagogiczne (1,5 roczne);
  • Uniwersytet Szczeciński Wydział Teologiczny - Teologiczno - Katechetyczne Studia dla nauczycieli (2 letnie).
 • Działalność samorządowa i społeczna
  • Radna Rady Miasta (2018 - 2023), Komisja Uzdrowiskowa (2018 - 2019 jej Przewodnicząca), Komisja Oświaty
  • Radna Rady Miasta (2015 - 2018), Komisja Uzdrowiskowa (2016 - 2018 jej Przewodnicząca), Komisja Oświaty.
  • Członek Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Autyzmem
 • Przebieg pracy zawodowej
  • Od 2019 roku Nauczyciel Katecheta
  • Wcześniej:
   • Hotel Senator- kierownik recepcji,
   • Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu - doradca Starosty,
   • Hotel PRO - VITA - kierownik recepcji,
   • własna działalność gospodarcza.
 • Znajomość języków obcych:
  • angielski,
  • niemiecki.
 • Rodzina:
  • mąż Jacek
  • synowie Paweł, Jacek i córka Katarzyna

WOŹNIAK JACEK

 • Wykształcenie:
  • wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, kierunek Transport, specjalność Eksploatacja Portów i Floty.
 • Studia podyplomowe:
  • Administracja Morska;
  • Zarządzanie Strategiczne Organizacją.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Studium Wojskowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie - bosman pchor. Zdany egzamin na oficera Marynarki Wojennej.
 • Działalność samorządowa i społeczna
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (2018 - 2023) - Przewodniczący Rady Miasta (2018 - 2019), członek Komisji Rewizyjnej, Budżetowo - Gospodarczej, Uzdrowiskowej.
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (2014 - 2018) - rezygnacja z mandatu po objęciu stanowiska Zastępcy Prezydenta ds.społecznych.
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (2010 - 2014) - Członek Komisji Rewizyjnej i Członek Komisji Uzdrowiskowej.
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (2006 - 2010) - Członek Komisji Komunalnej i Rewizyjnej.
  • Radny Rady Powiatu w Kołobrzegu (2002 - 2006) - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Infrastruktury (jej przewodniczący w latach 2002-2004).
  • Radny Rady Miejskiej w Kołobrzegu (1998 - 2002) - członek Komisji Turystyki i Gospodarki Morskiej i Komisji Rewizyjnej - rezygnacja z mandatu radnego po wygraniu konkursu na dyrektora Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg.
  • Członek rad społecznych i organów doradczych, m.in. Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Kołobrzegu, TVP o/Szczecin, Sejmowej Komisji ds. rządowego programu Przedsiębiorczość, Rozwój, Praca.
  • Członek Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Autyzmem.
  • Zasłużony dla Transportu RP.
 • Praca zawodowa
  • p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny / p.o. Dyrektor PSSE w Koszalinie
  • Wcześniej m.in.:
  • Zastępca Prezydenta Kołobrzegu ds. społecznych,
  • Dyrektor Naczelny i jednoosobowy zarząd Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg,
  • Likwidator PP Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych,
  • z-ca dyrektora ds. eksploatacji Miejskiej Energetyki Cieplnej,
  • Główny Specjalista ds. kontroli wewnętrznej Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
  • dziennikarz, a także specjalistyczne stanowiska w innych podmiotach (PŻB, ZDP, MWiK).
 • Kontakt: j.wozniak@um.kolobrzeg.pl

ZAWADZKI DARIUSZ

 • data i miejsce urodzenia - 09 sierpnia 1970 w Kołobrzegu
 • wykształcenie -
  • wyższe Administracja Publiczna
  • Polsko - Niemieckie studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Strategicznego Organizacją w Instytucie Kształcenia Menagerów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie
  • Fachhochschule Dortmund
  • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie
  • kursy i szkolenia z zakresu administracji
 • przebieg pracy zawodowej -
  • Dom Pomocy Społecznej filia w Kołobrzegu (obecnie)
  • Urząd Miasta w Kołobrzegu (2000 - formalnie do chwili obecnej - urlop bezpłatny na czas pełnienia mandatu radnego )
  • Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu (2003 - 2004)
  • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu, czyli kołobrzeskie Warsztaty Terapii Zajęciowej (1994 - 2000)
 • działalność społeczna -
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (2006 - 2010) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek komisji ds. Budżetowo-Gospodarczej
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (2002 - 2006) członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Społecznych
  • Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 w Kołobrzegu ( od 2000 roku do chwili obecnej)
  • Wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
  • Członek Rady Muzeum przy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu z ramienia Rady Miasta Kołobrzeg
  • Członek Rady Społecznej przy Szpitalu Uzdrowiskowym Kolejarz/ Villa Fortuna
 • zainteresowania -
  • bezapelacyjnie historia i informatyka - z historii przede wszystkim historia współczesna, okres dwóch wojen światowych, okres napoleoński i starożytność
  • historia doktryn polityczno - prawnych
  • podróże, kontakt z naturą
  • polityka
  • w chwilach wolnych konserwacją starych militariów i antyków
 • Kontakt: d.zawadzki@um.kolobrzeg.pl

ZIELIŃSKA IZABELA

 • urodzona: 12. 09.1981 w Kołobrzegu
 • wykształcenie:
  • wyższe - mgr Ekonomii w Zakresie Polityka Społeczno - Gospodarcza i Ekonomika Regionalna. Dyplom uzyskany na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
  • Studia podyplomowe
  • Europejska Integracja w Agrobiznesie
  • Politechnika Koszalińska Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • kursy językowe
  • Szkoła Języków Obcych "Geothego" w Kołobrzegu
  • Ukończony kurs języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym
  • Instytut Języków Obcych " School by the Sea" w Kołobrzegu
  • Ukończony kurs języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym
 • przebieg pracy zawodowej
  • Manager Hotelu Solny Resort & Spa w Kołobrzegu
  • Dyrektor Akces Medical Spa w Dźwirzynie
  • Kierownik Szpitala Uzdrowiskowego " Muszelka" Uzdrowisko Kołobrzeg S.A
  • Specjalista ds. organizacji imprez i pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
  • Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji "GeoVita" w Dźwirzynie - recepcjonistka
 • rodzina:
  • partner życiowy Grzegorz - własna działalność gospodarcza
  • synowie: Dominik, Wiktor
 • praca społeczna:
  • Koordynatorka Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Kołobrzegu
  • Sekretarz Rotary Club Kołobrzeg
  • Organizatorka akcji One Billion Rising - Nazywam się Miliard w Kołobrzegu
  • Inicjatorka akcji społecznej " Kup obiadek dla uczniaka" w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu oraz w Koszalinie
  • Radna Rady Osiedla nr 5 " Lęborskie
 • zainteresowania:
  • muzyka, sport, podróże
  • polityka społeczna, prawo lokalne i samorządowe.
 • kontakt:

ZIĘBA ŁUKASZ

 • data i miejsce urodzenia: 08.07.1983 r. | Kołobrzeg
 • wykształcenie: wyższe, Uniwersytet Szczeciński - magister politologii, Collegium Balticum - licencjat Integracja Europejska
 • przebieg pracy zawodowej
  • 1998 -2008 - Barman - Kelner Cukiernia Kawiarnia KAPRYS
  • 2008-2011 - Przedstawiciel Handlowy - firma CEDC
  • 2011 - obecnie - Administrator i Zarządca Nieruchomości firma KTBS Sp. z o.o.
 • działalność społeczna: : od 2012 członek Kołobrzeskiego Klubu Morsów, od 2015 Prezes Zarządu Kołobrzeskiego Klubu Morsów, wolontariusz WOŚP, uczestnik i organizator lokalnych akcji społecznych i charytatywnych
 • znajomość języków obcych: angielski, niemiecki
 • rodzina: od 2010 szczęśliwy mąż swojej żony Anny
 • morsowanie, bieganie, kino, polityka
 • kontakt: