BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    1. udzielenia w roku 2018 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego
    2. zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.
    3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 - 2024
    4. sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.