Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2019".

Pełna treść wyników konsultacji

26 KBPobierzPodgląd pliku