BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 30 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 11 września 2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 29 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 2.  Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 4/211 obr. 8 przy ul. Lwowska/Wileńska w Podczelu na okres do 31 grudnia 2019 roku, wyłącznie pod lokalizację pawilonów biurowych do obsługi realizowanej na przyległym terenie inwestycji.
  2.  Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Jedności Narodowej 66A/3 oraz Unii Lubelskiej 69/5.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Kaliskiej 5/7 oraz Zwycięzców 5/7.
  4. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, położonego w ciągu garażowym przy ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu.
  5. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXVIII/412/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży działki nr 74/3 obr. 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej.
 3. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2019", celem skierowania do konsultacji społecznych.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2018-2020".
 4. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kołobrzegu.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie zmian stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2018 r.
 5. Sprawy PNW
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego delegata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg w stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna "Regionu Kołobrzeg".
 6. Sprawy D
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał:
   1. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów;
   2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg.