BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń Rady nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018 r.
  2. Zaopiniowanie informacji Prezydenta Miasta o priorytetach budżetowych oraz kierunkowych założeniach projektu budżetu w zakresie planowanej polityki podatkowej i inwestycyjnej na rok 2019.
  3. Aktualna realizacja inwestycji miejskich zaplanowanych w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.