Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 z dnia 24 sierpnia 2010 r.:

  1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"
  2. Konsultacje rozpoczną się dnia 11.09.2018 roku i zakończą się dnia 19.09.2018 roku.
  3. Konsultacje będą prowadzone w formie:
    1. publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl (BIP)
    2. wyrażenia pisemnej (w formie papierowej lub elektronicznej) opinii i złożenia uwag przez organizacje pozarządowe wg załączonego formularza na adres: Prezydent Miasta Kołobrzeg, 78 - 100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 lub na adres poczty elektronicznej: m.pakmur@um.kolobrzeg.pl

Prezydent Miasta
Janusz Gromek

DOKUMENTACJA

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

630 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz konsultacji

40 KBPobierzPodgląd pliku