KONTROLE DOTACJI

1. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym "Okruszek" w Kołobrzegu
Data 20 - 28.02.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
2. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu

Data 17 - 24.04.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
3. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Słoneczny Domek"

Data 05 - 15.06.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
4. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w MKP Kotwica Kołobrzeg

Data 22.08.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
5. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Vigor

Data 13-23.02.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
6. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pieśń Żołnierska

Data 04-10.10.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
7. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Na Przekór Przeciwnościom

Data 13-23.02.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
8. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego

Data 04-08.10.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
9. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w MKP Kotwica Kołobrzeg

Data -
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
10. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadań publicznych: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz Rozwój sportu poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, organizacje zawodów sportowych

Data 13 - 27.11.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM