BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń Rady nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2024,
  3. poboru opłaty targowej w drodze inkasa,
  4. projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Rymań,
  5. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania ma terenie Gminy Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  6. sprzedaży działki gruntu nr 74/4 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej,
  7. sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej,
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla obszarów położonych na zakończeniu ul. K. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Świerkowej i Wylotowej.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.