BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew w Parku im. Jedności Narodowej oraz założenie wiązań w koronach drzew na wybranych terenach zieleni miasta Kołobrzeg".

Unieważnienia postępowania

280 KBPobierz na dysk