Informacja o wyborze oferty na opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla obszarów położonych na zakończeniu ul. K. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Świerkowej i Wylotowej.

DOKUMENTACJA

Rozstrzygnięcie

89 KBPobierzPodgląd pliku