BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 23 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 10 lipca 2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

---------------------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 22 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 3 czerwca 2018 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją z unieważnionego zamówienia publicznego na zadanie "Remont węzłów sanitarnych/węzeł WC dziewczęcy i chłopców oraz personelu nauczycielskiego na poziomie II piętra/w Szkole Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy przy ul. Okopowej 1a w Kołobrzegu".
  2. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa amfiteatru w Kołobrzegu - dokumentacja projektowa".
  3. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie szkła (opakowań ze szkła) oraz papieru i tektury z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości w części zamieszkałych a w części niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg.:
  4. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją dotyczącą unieważnienia zamówienia publicznego na zadanie "Zakup i montaż wyposażenia do profesjonalnego, bezpiecznego, certyfikowanego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci 3-4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami i wymiana powierzchni placu zabaw na profesjonalną i bezpieczną dla dzieci w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego, realizującego projekt "Równy Start - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.:
 3. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie ze Stowarzyszeniem Amazonek umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat pomieszczeń znajdujących się na I piętrze Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków Dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 921 95 - Pozostała działalność w ramach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok.