BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Uchwała Nr XLIV/681/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

88 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLIV/682/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

95 KBPobierz na dysk

Głosowania

31 KBPobierz

Protokół z sesji

0.9 MBPobierz na dysk