BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Sesja na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta Kołobrzeg, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz § 16 ust. 1 Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3244 z późn. zm.)
Termin: 9 lipca 2018 r. o godz. 9.00. Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miasta, ul. Ratuszowa 13.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
    2. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
  3. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

163 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

108 KBPobierz na dysk