Konsultacje projektów uchwał

W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg przedstawia do konsultacji projekty uchwał Rady Miasta Kołobrzeg:

  • w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  • w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
  • w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaż na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

Na Państwa opinie czekamy do dnia 31 lipca 2018 r.

Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.kolobrzeg.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg. Propozycje i uwagi należy zgłaszać do naczelnika Wydziału Obywatelskiego, ul. Ratuszowa 13, pokój 11, telefonicznie pod nr tel. 943551587, 943551525 lub mailem na adres elektronicznym.pietruszczynska@um.kolobrzeg.pl

DOKUMENTACJA

W sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

47 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

W sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaż na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

W sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

163 KBPobierz na dyskPodgląd pliku