BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Konsultacje projektów uchwał

W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg przedstawia do konsultacji projekty uchwał Rady Miasta Kołobrzeg:

  • w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  • w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
  • w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaż na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

Na Państwa opinie czekamy do dnia 31 lipca 2018 r.

Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.kolobrzeg.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg. Propozycje i uwagi należy zgłaszać do naczelnika Wydziału Obywatelskiego, ul. Ratuszowa 13, pokój 11, telefonicznie pod nr tel. 943551587, 943551525 lub mailem na adres elektronicznym.pietruszczynska@um.kolobrzeg.pl

DOKUMENTACJA

W sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

47 KBPobierz na dysk

W sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaż na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

24 KBPobierz na dysk

W sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

163 KBPobierz na dysk