BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 19 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 5 czerwca 2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański

------------------------------------

 1.  Przyjęcie protokołu Nr 18 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 29 maja 2018 r.
 2. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.
 3. Sprawy EKS-O
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie ustalenia składu i harmonogramu prac komisji oceniającej przydatność i możliwość wykupienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg wyposażenia ruchomego ze Społecznego Przedszkola STO w Kołobrzegu.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu.
  4. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 im. J. Brzechwy w Kołobrzegu.
 4. Sprawy OR
  1. Prezydent Miasta zaakceptował wniosek w sprawie długoletniego najmu pomieszczeń w piwnicy Ratusza Miejskiego pn. Adabar.