Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie:

  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów,
  2. ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+.

Pełna treść wyników konsultacji

26 KBPobierzPodgląd pliku