BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Decyzja zmieniająca z dnia 04 czerwca 2018r. znak B.6740.00143.2018 wydanej dla EDS Strojny sp.j. (dawniej Abades Ewa i Dariusz Strojni sp.j.) ul. Sikorskiego 1/1, 78-100 Kołobrzeg polegającej na: zmianie decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak B.6740.00531.2017 z dnia 24 sierpnia 2017r, zmienionej decyzją znak B.6740.00895.2017 z dnia 08 stycznia 2018r. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” stanowiącego I etap inwestycji zespołu zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej z usługami, z garażami wielostanowiskowymi wbudowanymi w budynek i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17/21, 17/27, 17/28, 22/5, 22/6, 23/2, 23/3, 24, 25/2, 26/2, 27, 28, 29/2, 30/4, 30/6, 31, 32/2, 33/2, 34/2, 35 i 36/2, obręb 4 przy ul. Towarowej i Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu – w części: zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego zagospodarowania działki oraz architektoniczno - budowlanego.

Pełna treść obwieszczenia

70 KBPobierz na dysk