Decyzja zmieniająca z dnia 04 czerwca 2018r. znak B.6740.00143.2018 wydanej dla EDS Strojny sp.j. (dawniej Abades Ewa i Dariusz Strojni sp.j.) ul. Sikorskiego 1/1, 78-100 Kołobrzeg polegającej na: zmianie decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak B.6740.00531.2017 z dnia 24 sierpnia 2017r, zmienionej decyzją znak B.6740.00895.2017 z dnia 08 stycznia 2018r. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” stanowiącego I etap inwestycji zespołu zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej z usługami, z garażami wielostanowiskowymi wbudowanymi w budynek i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17/21, 17/27, 17/28, 22/5, 22/6, 23/2, 23/3, 24, 25/2, 26/2, 27, 28, 29/2, 30/4, 30/6, 31, 32/2, 33/2, 34/2, 35 i 36/2, obręb 4 przy ul. Towarowej i Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu – w części: zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego zagospodarowania działki oraz architektoniczno - budowlanego.

Pełna treść obwieszczenia

70 KBPobierz na dyskPodgląd pliku