Informacje o EBOI

Informacje o EBOI

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesan

1 maja 2008 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące administracje publiczną do przyjmowania dokumentów w formie elektronicznej przy zastosowaniu przez klienta tzw. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Kołobrzeg jest już do tego przygotowany. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  www.bip.um.kolobrzeg.pl znajduje się system Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Kołobrzeg, przy użyciu której taki dokument można już złożyć.

Akceptowane formaty dokumentów:

Akceptowane są formaty elektroniczne wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766).