Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ), oraz § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 z dnia 24 sierpnia 2010 r.:

 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Kołobrzeg:
  • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów.
  • w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+.
 2. Konsultacje rozpoczną się dnia 23.03.2018 roku i zakończą się dnia 01.06.2018 roku.
 3. Konsultacje będą prowadzone w formie:
  • publikacja tekstu dokumentów na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl oraz w BIP
  • wyrażenia pisemnej (w formie papierowej lub elektronicznej) opinii i złożenia uwag przez organizacje pozarządowe wg załączonego formularza na adres: Prezydent Miasta Kołobrzeg, 78 - 100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 lub na adres poczty elektronicznej: zpds@um.kolobrzeg.pl
 4. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionych projektów uchwał, który zostaną skierowane pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.

Formularz Konsultacji - odpłatność za pobyt w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej

149 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały - odpłatność za pobyt w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej

224 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz konsultacji - odpłatność za pobyt uczestników w Klubie Senior +

149 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały - odpłatność za pobyt uczestników w Klubie Senior +

212 KBPobierz na dyskPodgląd pliku