Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Pełna treść zawiadomienia postępowania administracyjnego

701 KBPobierz na dyskPodgląd pliku